Đế nhiệt tách main iPhone 15 seri của bộ Sunshine T12B

210.000

Đế nhiệt tách main iPhone 15 – 15 Promax
Bổ xung thêm cho AE đang sử dụng đế T12B của Sunshine