Đế nhiệt dọn keo ic, vệ sinh keo ic MaAnt SL-1

450.000

Đế nhiệt dọn keo ic, vệ sinh keo ic MaAnt SL-1

Phù hợp với nhiều loại ic, ổ cứng, CPU điện thoại

Độ rộng (to, nhỏ) của ic có thể được kẹp bằng cách xoay như kẹp main

Nhiệt độ có thể chọn từ 160-250 độ C. Sử dụng nguồn USB, an toàn hơn không như các loại khác dùng điện 220V.