Đế đổ chân viền iPhone 15 – 15 ProMax ( bổ xung cho Relife 601T )

200.000

Đế đổ chân viền iPhone 15 – 15 ProMax ( bổ xung cho Relife 601T ) Chưa bao gồm Đế Nam Châm Hút
Độ dày vỉ 0.12mm
Thiết kế chuẩn