Dây kẹp nguồn iPhone 4-13 Promax W103A V7

260.000

Hỗ trợ từ iPhone 6G/6P/ 6S/6SP /7/7P/ 8/8P/ X/ XS/ XS Max/ 11/11Pro/ 11Pro Max/SE2/ 12/mini/Pro/12ProMax/ 13/13P/13PRM/13Mini

Và thêm 2 đầu Samsung 1B và 7B