Dây hút thiếc Chemtronics SW18045 Size 2.8mm

38.000

Dây hút thiếc Soder Wick chính hãng Chemtronics USA
Mã SW18025 size 1.5mm
Mã SW18035 size 2.0mm
Mã SW18045 size 2.8mm
Mã SW18055 size 3.7mm
Độ dài cuộn dây là 1.5m