Đầu khò chéo cho QUICK 850A – Quick 850D – Quick 857 – Quick 857DW+ – Quick 706W+

50.000

Đầu khò chéo cho QUICK 850A – Quick 850D – Quick 857 – Quick 857DW+ – Quick 706W+

Khi lắp đầu khò này sẽ tạo được góc khò vuông góc 90 độ ( thẳng đứng )

Giúp nhiệt ăn nhanh vào ic hơn, tránh lan nhiệt sang các bộ phận khác của bo mạch