Combo 10 Miếng đồng tản nhiệt 15x15x1(mm)

50.000

Thông số kỹ thuật
Độ dầy: 1mm
Kích thước: 1.5×1.5cm
Được cung cấp bởi Đông Đô mobile