Cáp Face Luban 12 Minj

80.000

Cáp Face Luban 12 Mjnj ( LOẠI KHÒ HÀN )
Dùng trong trường hợp sửa lỗi di chuyển lên xuống khi thiết lập Face
Sản phẩm này chỉ dành cho các kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp