Cáp EDL 9008 Ver 2

80.000

Cáp chạy phần mềm V2 EDL Pro hỗ trợ máy điện thoại vào Qualcomm 9008 (QHS-USB 9008)
Cáp chạy phần mềm Androi EDL V2 PRO cổng type C
Đưa vào 9008 mà ko tháo máy chọc testpoint
Hỗ trợ rất nhiều dòng máy Androi Qualcomm và Xiaomi…