Bùi nhùi đồng (lẻ không hộp)

20.000

Mớ bùi nhùi lẻ bằng đồng thau trọng lượng 20g.
Chuyên dùng để lau mũi hàn thiếc.
Chất lượng vượt trồi so với lau bằng mớ bùi nhùi sắt rửa bát thông thường.