Box đổi Serial Fix Wifi không cần đục ổ – iRepair P10

1.750.000

– Hỗ trợ đọc,viết seri,bluetooth,wifi, mã khu vực,Camera và các dữ liệu syscfg khác mà không cần đục(tháo) ổ cứng.
– Hỗ trợ các dòng máy iphone từ 6 6P 6s 6SP / 7 7P / 8 8P / X.
– Hỗ trợ các dòng ipad: ipad 5 6 ,iPad mini 4, iPad Pro 10.5 và 12.9
– Sử dụng phần mềm trên nền tảng window 7/8/10.
– Phần mềm update liên tục.