Bộ ốc đầy đủ cho các dòng từ i.Phone 6 đến i.phone 12 Promax

11.600