Bộ kẹp hỗ trợ cắt nguyên khung đa năng Fiona

350.000

Bộ kẹp đa năng lắp cho bàn nhiệt máy tách kính điện thoại.

Có thể lắp trên mọi loại bàn nhiệt hiện tại trên thị trường.

Với những máy chưa có lỗ ốc cần tự khoan lỗ để lắp.