Bộ 5 đầu khò cong cho 861DW – TR1300

165.000

Bộ 5 đầu khò cong cho QUICK 861DW – TR1300
có đủ các kích thước cần dùng
– 3 mm
– 5mm
– 7mm
– 8mm
– 10mm
Đầu khò cong giúp tạo góc khò vuông góc 90 độ. Nhiệt ngấu nhanh hơn