Bộ 3 lớp lọc khói của máy hút khói 2UUL

380.000

lớp lọc này là yếu tố quan trọng nhất của máy hút và lọc khói 2UUL Filter.

Lớp 1: Lọc sơ bộ, lọc PM50, khuyến khích thay sau1 tháng (tùy vào cường độ làm việc).

Lớp 2: Lọc bụi HEPA, lọc PM0.5, khuyến khích thay sau 6 tháng (tùy vào cường độ làm việc).