Thiếc (chì) hàn đóng Xilanh Relife 138°C – 183°C – 217°C

  • 1