Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung

Còn hàng

Giá: Liên hệ

Bảo hành: Liên hệ

Màu sắc: Liên hệ

Hãng sản xuất: Liên hệ

Chúng tôi nhận Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung

IMEI CERTI FAIL nghĩa là số imei của máy bạn không hợp lệ dẫn đến việc không có sóng, bạn có thế nhấn lệnh *#0011# để kiểm tra
Tình trạng:
– Không thể đăng ký vào mạng.
– Dịch vụ bị giới hạn.
– Mất sóng, cột sóng hiện dấu tròn gạch chéo
– Imei 35xxx thay vì 99xxx

Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy Note 3 Sprint N900P
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy Note 3 Verizon N900V
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy Note 3 AU SCL22
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy Note 4 Sprint N910P
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy Note 4 Verizon N910V
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy S5 Sprint G900P
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy S5 Verizon G900V
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy S5 AU SCL23
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy S6 & S6 Edge Sprint G920P G925P
Repair imei – fix lỗi imei certi fail – mất sóng cho Samsung Galaxy S6 & S6 Edge Verizon G920V G925V

Địa chỉ: 114 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Phone: 0973235270
Yahoo & Skype : quyetchi_niit
Website : http://dongdomobile.vn

Viết bình luận