Mỡ hàn KINGBO

Còn hàng

Giá: 150.000₫

Bảo hành: Liên hệ

Màu sắc: Liên hệ

Hãng sản xuất: Liên hệ

Mỡ hàn Kingbo dùng phụ gia khò hàn
Mỡ hàn Kingbo giúp quá trình khò hàn nhanh hơn
Mỡ hàn Kingbo dùng cho thợ khò hàn
Mỡ hàn Kingbo asm dùng cho việc làm chân ic

Viết bình luận