iP Box V3 PCIE Hỗ trợ đổi Seri ổ cứng iPhone từ 4s-7Plus và iPad

Còn hàng

Giá: 6.000.000₫

Bảo hành: 03 Tháng

Màu sắc: Liên hệ

Hãng sản xuất: Liên hệ

iP Box V3 PCIE là thiết bị đầu tiên Hỗ trợ đổi Seri ổ cứng iPhone từ 4s-7Plus và iPad. Tích hợp 2 trong 1 giúp tiết kiệm rất nhiều cho kỹ thuật viên sửa chữa iPhone và iPad

Link download phần mềmftp://42.51.209.40/IP_Box_Studio_VER12_50_FULL.exe

 

46523618_1998377966914047_6127043917469712384_n

Hướng dẫn sử dụng:

– Hard disk id test: kiểm tra ổ có sống không, dung lượng bao nhiêu, ce1 ce2 có ok không
Read all….: đọc thông tin ổ (seri,wifi,bluetooth, màu, ….) và backup boot data ( lưu trong phần user backup boot )
Erase all: xóa trắng ổ

3 dòng write:
Dòng write đầu tiên: Thay đổi thông tin ổ ( wifi, bluetooth, seri, màu sắc…)
Dòng write thứ 2: Thay đổi thông tin và boot của ổ ( ví dụ đổi boot từ 6 sang 6 plus ) ( lưu ý kiểm tra lại thông tin rồi mới đóng vào main, thường thì khi chọn boot trong system boot thì thông tin sẽ ăn theo cái boot trong systemboot đó, nếu read lại chưa đúng thông tin thì thay đổi thông tin rồi chọn dòng write 1.
Dòng write thứ 3: Thay đổi thông tin và boot của ổ và bảng phân vùng ổ ( dòng này áp dụng khi lỗi 4013 sau khi đã erase all ổ , không cần quan tâm ổ của iphone nào)

các trường hợp thực tế áp dụng khi dùng box ( áp dụng ổ 5s,6,6 plus, ổ ipad 64bit)
Đổi thông tin: Click vào hard disk id test -> read all info -> thay đổi thông tin bằng tay ( seri, wifi, bluetooth…) –> write dòng 1
Đổi boot : click hard disk id test — > chọn boot của dòng ổ mình cần đổi sang ( ví dụ 6 sang 6 plus thì chọn 6 plus trong system boot ) –> thay đổi thông tin gõ bằng tay —> chọn dòng write 2
Fix ổ 4013 do lỗi boot data và bảng phân vùng: click hard disk id test —> read thông tin ( nhớ lưu lại bằng chụp ảnh hoặc ghi ra giấy hoặc lấy ra từ phần lưu trong user back up boot nằm dưới system boot —> erase all —> chọn boot trong system boot –> gõ thông tin đã lưu —> chọn dòng write thứ 3

Viết bình luận