IC Công suất 2G Intel – 77359-8

Còn hàng

Giá: 35.000₫

Bảo hành: Liên hệ

Màu sắc: Liên hệ

Hãng sản xuất: Liên hệ

✅IC Công Suất 2G dùng cho 7G / 7P / 8G / 8P Mã intel 77359-8 : 2G intel

Viết bình luận