HDD iPhone 5 ( ổ cứng iPhone 5 )

Còn hàng

Giá: Liên hệ

Bảo hành: Liên hệ

Màu sắc: Liên hệ

Hãng sản xuất: Liên hệ

Ổ cứng 6s :200k . Mua >10c : 180k

Ổ cứng 6 : 120k.  Mua >10c : 100k

Ổ cứng 5s : 80k. Mua >10c: 70k

Ổ cứng 5 : 80k. Mua >10c : 70k

Ổ cứng 4s: 80k. Mua >10c : 70k

Ic wifi 4s: 70k.

Ic wifi ipad Air 2 : 140k

U2 ( ic usb )  iPhone 5/5s: 35K

Tags:

Viết bình luận