Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt?

Tác giả: dongdomobile | Ngày đăng: 28/05/2015 9:23:16 Sáng

Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74630
Hình ảnh được rò rỉ từ Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cho thấy ngoài Bphone, BKAV cũng đăng kí thêm Bpad. Nếu theo đúng tiến trình thì Bpad sẽ được giới thiệu trong thời gian gần sau khi Bphone mới vừa ra mắt ngày hôm qua.

Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74631

Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74632Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74633Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74634Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74635 Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74636
Bpad sẽ sớm được BKAV ra mắt? - 74637
Được đăng vào

Tags:

bpad, bphone,

Viết bình luận